Výlet Oranžové třídy do lesů města Písku

14. Červen, 2024

Dne 13. června 2024 se naše Oranžová třída vydala na dobrodružný výlet městskou hromadnou dopravou do Semic. Odtud jsme pokračovali pěšky až k lesní správě lesů města Písku, kde pro nás bylo připraveno mnoho zajímavých a naučných aktivit.

Hned po příchodu jsme měli možnost zblízka si prohlédnout traktor, což bylo pro mnoho dětí velkým zážitkem. Poté jsme dostali do ruky opravdové jelení parohy a mohli si je zblízka prozkoumat. Jedním z nejzábavnějších úkolů bylo házení šišek do otvoru připravené zvířecí makety – tato aktivita vyvolala spoustu smíchu a radosti.

Děti si také s pomocí mohly uříznout vlastní dřevěnou medaili, což pro ně bylo nejen zajímavé, ale i velmi poučné. Strávili jsme skvělé chvíle v lese a jeho okolí, kde jsme se nejen hodně naučili o přírodě a lesních zvířatech, ale také jsme si užili plno legrace.

Děkujeme lesní správě za skvěle připravený program a těšíme se na další podobné dobrodružství!