Spolek Míček

Spolek Míček

  • byl zřízen při naší mateřské škole v roce 1998
  • cílem spolku je podpora a rozvoj vztahů rodičů, zaměstnanců a dětí 13.MŠ
  • hlavním předmětem činnosti je sdružování prostředků pro zájmovou činnost dětí, nadstandardní aktivity, zlepšení vybavenosti školy, pořádání akcí pro děti a rodiče, informovanost a prezentace školy ve vztahu k rodičům i veřejnosti.
  • Kontrolu účelnosti využití prostředků a účetnictví provádí zvolený zástupce rodičů pro konkrétní období

Jednatelem spolku je Bc. Jaroslava Grossmannová – předseda

Číslo účtu: 272537493/ 0300


Zástupci rodičů pro školní rok 2022/2023

červená třída: p. Čabrádková, p. Němečková- Maršálková
modrá třída: p. Nosková, p. Pilná
žlutá třída: p. Kovářová, p. Hron
zelená třída: p. Bunczom, p.Vondrášková
oranžová třída: p. Matušicová, p. Pechová
fialová třída: p. Oranská, p. Štolc,