Seznámení se Skutečně zdravou školou

  V dubnu proběhlo v naší MŠ první setkání s programem Skutečně zdravá škola v zastoupení  paní Pokorné. Po společném rozhodnutí, že se do programu zapojíme, následovala další schůzka, již s konkrétními pokyny, materiály a podporou. Změny se netýkají jen přípravy pokrmů, kde se více zaměříme na regionální dodavatele, ale bude se prolínat různými oblastmi vzdělávání v naší školce. Již nyní víme, […..]