Distanční vzdělávání

Od 1.3. 2021, kdy byly usnesením vlády ČR  na základě krizového opatření uzavřeny všechny mateřské školy, byla zahájena  distanční výuka pro předškolní děti  (děti v posledním roce před nástupem do základní školy). Příloha odd. III. Školního řádu 13.Mateřské školy: DISTANČNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ *Podmínky distančního vzdělávání : -Mateřská škola má povinnost  ve vymezených mimořádných situací zajistit vzdělávání  distančním […..]