Výsledky zápisu do 13.MŠ pro školní rok 2022/2023

         Základní škola Jan Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Seznam dětí, přijatých  do 13. MŠ Písek, Tř. Přátelství 2065 – šk. rok 2022-2023 Registrační číslo Rozhodnutí Registrační číslo Rozhodnutí 1/2022, přijat/a 29/2022, přijat/a 2/2022, přijat/a 30/2022, nepřijat/a 3/2022, přijat/a 31/2022, přijat/a 4/2022, nepřijat/a 32/2022, přijat/a 5/2022, přijat/a 33/2022, přijat/a 6/2022, přijat/a 34/2022, […..]