Červená třída

ČERVENÁ  TŘÍDA

Naše krédo : „ Dítě je dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem něj“

Charakteristika třídy:

V naší třídě je celkem 24 dětí. Jsme skupina 3-4 letých dětí. Z toho je 11 chlapců a 13 dívek.  1 dítě s PO 3.st.

S dětmi v naší třídě pracují dvě učitelky : Iva Jíchová a Miroslava Žitná a asistent pedagoga Kateřina Šálková

O úklid se starají p.uklízečky Zdeňka Pekárková a Petra Hájková.

Co děláme celý den?

*Scházíme se od 6,15 do 8,30 v červené scházecí třídě, po té přecházíme do naší třídy

*Ranní hry probíhají od rána do svačiny. Učitelky motivují děti k výběru hraček, hrají si s nimi. S ohledem k současné situaci nenosí děti vlastní hračky.

*komunitní kruh probíhá po ranních hrách

*tělovýchovné chvilky jsou zařazovány po ranních hrách nebo v průběhu dne, podle fyzických potřeb dětí.

*řízené, cílené činnosti probíhají po svačině, buď dohromady, nebo ve skupinkách. Využíváme situační hru,  dramatické činnosti.

*na pobyt venku  chodíme každodenně, pokud počasí dovolí. Děti nosí vhodné oblečení a obuv, které si mohou ušpinit. V šatně mají pláštěnku a náhradní oblečení pro případ „nehody“. Pro zajištění pitného režimu nosí vlastní lahev s pitím.

*stravujeme se společně. Do jídla děti nenutíme, motivujeme je jídlo ochutnat a bereme v úvahu specifika vycházející z adaptačního dotazníku.  Po jídle odnášejí nádobí do pojízdného vozíku.

Pitný režim je zajištěn po celý den, každý má svůj hrneček, který si po příchodu otočí. Učitelka dolévá pití podle potřeby a děti k pití motivuje celý den.

*po obědě odpočíváme na lehátku. Děti se převlékají do pyžama, věci si odkládají na židličky. Bačkory si dávají před lehátko. Pro příjemné usínání čteme pohádky, hrajeme ukolébavky na hudební nástroj , pouštíme relaxační hudbu.

*odpolední činnosti probíhají ve třídě, v případě příznivého počasí  na zahradě-využíváme pískoviště,  houpačky, pocitový chodník, pečujeme o rostliny na záhonku.

 Spolupráce s rodiči:

Rodiče pravidelně informujeme prostřednictvím nástěnek, aplikace WhatsApp   a denních konzultací o tématu  a výsledcích  naší vzdělávací práce. Na požádání s nimi vedeme individuální rozhovory. Rodiče zodpovídají za to, že nám do školky předávají zdravé dítě.

 

Pravidla :

Děti seznamujeme s pravidly a snažíme se o jejich dodržování  po celý den:

  • Neubližujeme
  • Mluví jen jeden
  • Vše má své místo-uklízíme
  • Pomáháme si

Záměry pro letošní rok:

*adaptace nově příchozích dětí, společné nastavení pravidel, respektování jeden druhého

*dodržování zvýšených základních hygienických návyků u všech dětí

*pravidelně zařazovat tělovýchovné chvilky

*dbát na dostatečný pohyb venku

*při řízených činnostech preferovat individuální přístup k dítěti

*rozvíjet děti ve všech oblastech

*dbát na dodržování pitného režimu

*V součinnosti s rodinou vytvářet optimální podmínky pro všestranný rozvoj