Fialová třída

FIALOVÁ TŘÍDA

 

Naše krédo:

Dětská duše je jako nepopsaná stránka v knize.

Jen na nás záleží, jaký příběh do této knihy napíšeme…

A to konkrétně znamená, že:

Všem dětem chceme ukázat malé krůčky k velkému poznání. Ve všech dětech chceme zanechat krásné vzpomínky na  školkové dny. Každé dítě bereme jako osobnost a individualitu a podle toho k němu přistupujeme.

 

Cíle a záměry naší MŠ :

(Co z nich vyplývá pro naší třídu)

 

 • Upevňování vztahů v novém kolektivu dětí
 • Respektovat fyziologické potřeby dítěte.
 • Poskytovat dostatek podnětů a materiálu pro rozvoj dítěte ve všech směrech.
 • Poskytovat dětem sociální vzor, jazykový rozvoj.

 

Charakteristika prostředí a konkrétních podmínek třídy:

 

Učitelky:     Jindřiška Šťastná, Žaneta Veverková

Umístění třídy:    

 • Třída se nachází v 1. patře vedlejší budovy.
 • Je prostorná, s dětskou kuchyňkou a pokojíčkem
 • Vybavení třídy i hračky odpovídají věku dětí

Počet zapsaných dětí : 

 • 22 dětí (děvčat 10, chlapců 12)

Věkové složení :

 • 3 – 5 leté děti

Specifické zaměření třídy

(co je pro naší třídu typické)

 

 • Adaptace nových dětí, podporování dobrých vztahů v kolektivu, nenásilně, formou her
 • Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte

Podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fairplay a odbourávání nezdravého soutěžení.

 • Vytvoření třídních pravidel, jejich upevňování z hlediska společného soužití ve třídě, učit se respektovat druhého
 • Rozvíjení výtvarných a pracovních návyků, uvolnění zápěstí
 • Vytváření a upevňování hygienických návyků a sebeobsluhy

Systém hodnocení třídy:

 • Hodnocení do portfolií.
 • Týdenní hodnocení TVP.
 • Hodnocení integrovaných bloků.
 • Slovní hodnocení s dětmi během dne.

Organizace denního provozu třídy

(jak to u nás chodí)

 • Provoz naší třídy je od 7,00, do 15,30
 • Scházení v naší třídě probíhá od 7,00 do 8.30, kdy jsou volné hry dle výběru dětí. Učitelka je aktivním účastníkem her, hraje si s nimi, individuálně s nimi pracuje.
 • S ohledem na nízký věk dětí častěji zařazujeme návštěvu toalet a mytí rukou. Je nutné děti učit mytí a sušení rukou ručníky a manipulaci se zásobníkem papírových ručníků
 • Po úklidu hraček vytvoříme komunitní kruh, kdy si povídáme o zážitcích, přivítáme se a rozpovídáme na říkadlech a básničkách, na plánovaných činnostech dne
 • Po ranních hrách jsou zařazeny TV chvilky buď samostatně, nebo jsou součástí činností v průběhu dne
 • Společně svačíme zhruba od 9.00, s roznáškou svačiny a pití pomáhají učitelky
 • Řízená činnost probíhá zhruba od 9.15, některé výtvarné a pracovní činnosti probíhají individuálně již v průběhu ranních her.
 • Pobyt venku je zařazen od 9.45 do 11.30
 • Obědváme od 11.30 do 12.00. Děti do jídla nenutíme, ale motivujeme je k ochutnávání, jídlo si mohou přidat.
 • Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. Děti mají své hrnečky, do kterých jim nalévají pití učitelky, na pobyt venku si děti nosí vlastní lahev
 • Odpoledne děti odpočívají od 12.30 do 14.00, před spaním poslouchají čtenou pohádku nebo relaxační hudbu na CD
 • Odpolední činnosti si děti sami volí, v případě pěkného počasí probíhají venku.
 • O mimořádných akcích a dnech jsou rodiče informováni v dostatečném předstihu prostřednictvím nástěnek, osobního sdělení učitelkou nebo přes internet WhatsApp- společná skupina „fialová třída“