Modrá třída

„Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti to hrozně unavuje, stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně shovívavé“

(A.de Saint Exupéry)

 

Prostředí a vybavenost třídy:

 • Nábytek ( stolky, židličky) přizpůsoben věkovému složení dětí
 • Vybavení hračkami obměněno úměrně potřebám dětí pro věkovou skupinu 3-4 letých dětí
 • Vytvořeny hrací koutky – na odpočívání, prohlížení knih a časopisů
 • relaxační koutek

Krédo MODRÉ třídy

„Správně vidíme jenom srdcem. To, co je důležité, je očím neviditelné.“ 

Jsme modrá třída….

 • Chceme být co nejvíce pod oblohou na čerstvém vzduchu
 • Je nás 26 dětí
 • 17 holčiček, 9 chlapců
 • Děti jsou ve věkovém složení 3-4 roky
 • 2 učitelky Bohumila Souhradová a  Bc. Miluše Vlasatá

 

Co je pro naši třídu stručné a věcné :

 • Přibližně stejné věkové složení
 • Učitelka je teta, kamarád
 • Tykání i vykání
 • Co nejčastější pobyty venku, výlety, hry v přírodě
 • Narozeninové oslavy
 • Snaha o přátelskou komunikaci s rodiči ( třídní schůzky 2 ročně) a zapojení rodičů do dění ve třídě a na zahradě
 • Důvěra mezi učitelkami a dětmi
 • Pohádky, básničky a písničky jako celoroční průvodce děním ve třídě
 • Hra a činnosti využívající všechny smysly jako základ učení
 • Pozitivní vztah ke knihám a ilustracím
 • Společná činnost je příležitost ke společným zážitkům
 • Zajištění dostatečného pitného režimu v průběhu celého dne

 

Jak to v modré třídě chodí ….

Provoz naší třídy je od 6.15 do 15,45.

Děti odcházejí na konečnou v 15,45 do ostatních tříd

 • Při příchodu do třídy mají děti dva rituály
 • Připnou si kolíček na svou značku, když v ten den spí
 • Otočí si svůj hrníček na pitný režim
 • Od 6,15 do 9,45 probíhá spontánní ranní hra, hygiena , cvičení, svačina a řízená didakticky zaměřená vzdělávací činnost
 • na pobyt venku potřebujeme oblečení, které smíme umazat, vhodnou obuv ( HOLÍNKY, náhradní oblečení a pláštěnky uložené do tašky v šatně. V zimě PALČÁKY)
 • Stolujeme společně, do jídla děti nenutíme, ale motivujeme je jídlo ochutnat. Oběd probíhá v čase 11.15 – 11,45 hod.
 • Po obědě odpočíváme na lehátku ve třídě, budíme se v 14.00 hod. , usteleme si postýlku a dáváme si odpolední svačinu
 • Odpoledne trávíme hrou ve třídě či na zahradě.
 • Mimořádné akce, výlety, divadla jsou včas vyvěšené na nástěnce u třídy a na web. stránkách.

 

Co nás letos všechno čeká :

 • Přivítání s novými dětmi, navození přátelské atmosféry ve třídě.
 • Upevňování návyků hygieny a sebeobsluhy
 • Posilování základních pohybových dovedností a návyků na pravidelné provádění pohybové činnosti, využívání školní zahrady
 • Tvoření ve hrách, výtvarných, pracovních a smyslových činností
 • Trénování chůze ve dvojicích při delších vycházkách
 • Zařazování správného držení tužky, každodenní činnosti spojené s jemnou motorikou, práce s nůžkami
 • Vytváření dalších pravidel ( 2 – 3 ) pro sociální soužití ve skupině vrstevníků a jejich dodržování
 • Zajištění rozvoje poznávacích procesů a řeči dítěte v souladu s individuálními předpoklady jednotlivých dětí
 • Tvořivé ranní chvilky s různorodými materiály (modelína, písek, přírodniny, atd)
 • Po celý rok poskytování kontaktu s přírodou spojený s aktivním pohybem a hrou, vnímání změn v přírodě během roku, práce s DVP „Duch stromu a skřítek Emílek“
 • Návštěva kulturních akcí pořádaných městem Písek