Modrá třída

   MODRÁ  TŘÍDA

„Když květina nekvete, upravíte prostředí, v němž roste, ne květinu.“

Alexander Den Heijer

Prostředí a vybavenost třídy:

 • Nábytek ( stolky, židličky) přizpůsoben předškolnímu věku dětí
 • Vybavení hračkami obměněno úměrně potřebám dětí pro věkovou skupinu

5-6 letých dětí, připraveno více didaktických her

 • Vytvořeny hrací koutky – na odpočívání, prohlížení knih a časopisů, rozvíjení jemné motoriky (třídící boxy)

 

Krédo MODRÉ třídy

„Neotvírejme dětem dveře, ale pomozme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.“

Jsme modrá třída….

 • Chceme být co nejvíce v přírodě
 • Je nás 25 dětí
 • 10 dívek, 15 chlapců
 • Děti jsou ve věkovém složení 5-6 let
 • 2 učitelky Bohumila Souhradová,  Dis. Lucie Horáková

Co je pro naši třídu stručné a věcné :

 • stejné věkové složení
 • Učitelka je autorita, teta, kamarád
 • Tykání i vykání
 • Co nejčastější pobyty venku, výlety, hry v přírodě, dlouhé vycházky
 • Narozeninové oslavy
 • Snaha o přátelskou komunikaci s rodiči ( třídní schůzky 2 ročně) a zapojení rodičů do dění ve třídě a na zahradě
 • Důvěra mezi učitelkami a dětmi
 • Pohádky, básničky a písničky jako celoroční průvodce děním ve třídě
 • Hra a činnosti využívající všechny smysly jako základ učení
 • Pozitivní vztah ke knihám a ilustracím
 • Společná činnost je příležitost ke společným zážitkům
 • Zajištění dostatečného pitného režimu v průběhu celého dne

 Jak to v modré třídě chodí ….

Provoz naší třídy je od 6.15 do 16,00.

Děti odcházejí na konečnou v 15,30 do ostatních tříd

 • Při příchodu do třídy mají děti dva rituály
 • Připnou si kolíček na svou značku, když v ten den spí
 • Otočí si svůj hrníček na pitný režim
 • Každé pondělí ráno pracují děti s voskem- jemná motorika
 • Ráno si děti volí samy hračky, hru a činnosti. Učitelka pomáhá při tvoření, stolních hrách, vyhledávání pomůcek.
 • Po ranních hrách probíhá komunitní kruh
 • Tělovýchovné chvilky jsou zařazovány po ranní hře ve větrané třídě
 • Od 9,00 do 9,15 probíhá svačina, nyní v období Covid-19, obsluhuje děti učitelka, hospodáři utírají stoly
 • Řízené činnosti po svačině, předchází motivace, pracujeme dohromady, podle situace ve skupinách. Hodně využíváme písničky, rytmické cvičení, aby děti udržely pozornost
 • na pobyt venku potřebujeme oblečení, které smíme umazat, vhodnou obuv ( HOLÍNKY, náhradní oblečení a pláštěnky uložené do tašky v šatně. V zimě PALČÁKY), využíváme zahradu, přírodní prvky i dlouhé vycházky do okolí
 • Stolujeme společně, do jídla děti nenutíme, ale motivujeme je jídlo ochutnat. K pití mají nabídku čisté vody, čaje, džusu. Oběd probíhá v čase 11.30 – 12,00 hod.
 • Po obědě děti provádí osobní hygienu, svlékají se na židlích u postýlek, učí se své věci složit tak, aby při vstávání neměly vše poruby. Před spaním čteme pohádky, zpíváme ukolébavky, lidové písničky, pouštíme relaxační hudbu. Děti vstávají ve 14,00
 • Ve druhém pololetí místo spánku probíhá předškolní příprava
 • Odpoledne trávíme hrou ve třídě či podle počasí na zahradě.
 • Mimořádné akce, výlety, divadla jsou včas vyvěšené na nástěnce u třídy a na web. stránkách.
 • Máme své třídní album na „Rajčeti“- přidáváme tam každý týden fotky o průběhu dne, vytvořena společná skupina WhatsApp

 

Co nás letos všechno čeká :

 • Upevňování návyků zvýšené hygieny a sebeobsluhy
 • Posilování základních pohybových dovedností a návyků na pravidelné provádění pohybové činnosti, využívání školní zahrady
 • Tvoření ve hrách, výtvarných, pracovních a smyslových činností
 • Zařazování správného držení tužky, každodenní činnosti spojené s jemnou motorikou, práce s nůžkami , vytrhávání
 • Upevňování pravidel pro sociální soužití ve skupině vrstevníků a jejich dodržování
 • Zajištění rozvoje poznávacích procesů a řeči dítěte v souladu s individuálními předpoklady jednotlivých dětí
 • Předmatematické schopnosti dětí
 • Individuální práce s dětmi z cizojazyčných rodin
 • Tvořivé ranní chvilky s různorodými materiály (modelína, písek, přírodniny, hřebíčky, kladívko)
 • Předplavecký výcvik
 • Po celý rok poskytování kontaktu s přírodou spojený s aktivním pohybem a hrou, vnímání změn v přírodě během roku, práce s DVP „Naše kouzelná zahrada“, péče o záhonek
 • Návštěva kulturních akcí pořádaných městem Písek, Sladovna, Knihovna, Muzeum, sportovní akce