Informace k dotačnímu programu „My v tom Jihočechy nenecháme“

Město Písek a jím zřízené mateřské a základní školy se zapojily do dotačního programu Jč kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I“.  Příspěvek se týká dětí/mládeže ve věku 3 let až 19 let, s trvalým pobytem dítěte v Jihočeském kraji ke dni 01.08.2023. Maximální výše příspěvku činí 4.000 Kč při splnění níže uvedených podmínek: 1.     pobírání dávky „Přídavek na dítě“ […..]