Loučení s předškoláky na zahradě MŠ

20. Červen, 2024

Milí rodiče a přátelé naší školky,

dnes jsme na naší školkové zahradě uspořádali slavnostní loučení s našimi předškoláky. Nastal čas, kdy se naši malí kamarádi posouvají dál na své vzdělávací cestě, a chceme jim říci, že jsou na tuto změnu skvěle připraveni.

Děti si připravily rozlučkovou píseň, kterou zazpívaly s velkým nadšením. Poté prošly kouzelným tunelem, kde se symbolicky proměnily z předškoláků na školáky. Tento významný okamžik byl završen slavnostním předáním dětí paní učitelkami zástupci ředitele pro první stupeň, Mgr. Michalu Horníkovi, ze školy Jana Husa.

Následovalo slavnostní pohoštění, na jehož přípravě se výrazně podíleli rodiče, za což jim velmi děkujeme. Děti si užily zábavné tancování s Nikolkou Pleskačovou, které je zcela pohltilo. Kdo netančil, maloval na fólii nebo hrál fotbal:-)

Na památku se děti podepsaly do pamětní knihy. Tento den byl plný radosti, dojetí a krásných společných zážitků. Našim předškolákům přejeme mnoho štěstí a úspěchů na jejich nové cestě ve škole! ❤️❤️❤️