Plán akcí školky

Jaro

20.3. divadlo Solařík „Princezny jsou na draka“

20.3. zelený den

rozkvetlý chodník

3.4. ZUŠ Koncert

4.-5.4 Interhaf-  Pro nemoc zrušeno

12.4. sférické kino

22.4 – 26.4 – Týden Země

2.5. Školky v pohybu- sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti v areálu FC Písek

6.- 10.5 výjezdový pobyt

16.5. Florbalové dopoledne na školní zahradě

Den matek – přáníčka

24.5. společné focení tříd

29.5 florbal s trenéry na zahradě MŠ (č.t, z.t, ž.t)

3.6. MDD – oslava soutěžemi na zahradě MŠ

divadla

školní výlety – sledujte na nástěnkách u své třídy

Léto

20.6. Loučení s předškoláky ( č.t, z.t., ž.t )

žlutý den

Dětská pouť

výlety do okolí

loučení se školáky

divadla