Upozornění k prázdninovému provozu ve školkách

25. Červen, 2024

Upozornění k prázdninovému provozu ve školkách

Připomínáme rodičům, že v období prázdnin se platí stravné i školné v jednotlivých školkách v hotovosti. Platba se vybírá v pondělí při nástupu dítěte do MŠ, dopředu na celý týden.

Výše stravného a školného se může lišit podle jednotlivých subjektů, v průměru se cena pohybuje kolem 50,- Kč za 1 den. Prosíme rodiče, aby měli při nástupu dítěte připravené drobné peníze v odpovídající výši.

Výjimky: Ve 3. MŠ je třeba zaplatit hotově v kanceláři školní jídelny ZŠ TGM nejpozději do 30. června.

Na 5.MŠ, 11.MŠ a 9.MŠ–KMŠ bude platba stržena z účtu.

Prosíme rodiče, aby vždy 1. den nástupu do každé MŠ (pondělí) přivedli děti nejpozději do 8.00 (z důvodu hlášení počtu dětí do kuchyně). Pokud přihlášené dítě nepřijde, prosíme o telefonickou omluvu na telefon dané MŠ.

 

Přejeme všem dětem i rodičům krásné a pohodové prázdniny.