Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/21

         Základní škola Jan Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725 Seznam dětí, přijatých  do 13. MŠ Písek, Tř. Přátelství 2065 – šk. rok 2020-2021 Registrační číslo Rozhodnutí Registrační číslo Rozhodnutí  13.MŠSŘ-1/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-28/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-2/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-29/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-3/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-30/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-4/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-31/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-5/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-32/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-6/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-33/2020 […..]