Červená třída

ČERVENÁ  TŘÍDA

Naše krédo : „ Dítě je dokonalým zrcadlem těch, kteří jsou kolem něj“

 

Charakteristika třídy:

V naší třídě je celkem 26 dětí. Jsme smíšená skupina 3 – 5 letých dětí. Z toho je 16 chlapců a 10 dívek.

S dětmi v naší třídě pracují dvě učitelky : Iva Jíchová a Miroslava Žitná

O úklid se starají p.uklízečky Zdena Pekárková a Alena Chudomelová.

 

Co děláme celý den?

*Scházíme se od 6,15 do 8,30 v modré scházecí třídě, po té přecházíme do naší třídy

*Ranní hry probíhají od rána do svačiny. Učitelky motivují děti k výběru hraček, hrají si s nimi. Nošení  hraček z domova tolerujeme vzhledem k věku a adaptaci dětí.

*komunitní kruh probíhá po ranních hrách

*tělovýchovné chvilky jsou zařazovány po ranních hrách nebo v průběhu dne, podle fyzických potřeb dětí.

*řízené, cílené činnosti probíhají po svačině, buď dohromady, nebo ve skupinkách. Využíváme situační hru,  dramatické činnosti.

*na pobyt venku  chodíme každodenně, pokud počasí dovolí. Děti nosí vhodné oblečení a obuv, které si mohou ušpinit. V šatně mají pláštěnku a náhradní oblečení pro případ „nehody“.

*stravujeme se společně. Do jídla děti nenutíme, motivujeme je jídlo ochutnat a bereme v úvahu specifika vycházející z adaptačního dotazníku.  Vedeme děti k samostatnosti  při prostírání i jídle, starší děti již používají příbor . Po jídle odnášejí nádobí do pojízdného vozíku.  P. uklízečka utírá stolečky.

Pitný režim je zajištěn po celý den, každý má svůj hrneček, který si po příchodu otočí. Učitelka dolévá pití podle potřeby a děti k pití motivuje celý den.

*po obědě odpočíváme na lehátku. Děti se převlékají do pyžama, věci si odkládají na židličky. Bačkory si dávají před lehátko. Pro příjemné usínání čteme pohádky, hrajeme ukolébavky na hudební nástroj , pouštíme relaxační hudbu.

*odpolední činnosti probíhají ve třídě, v případě příznivého počasí  na zahradě-využíváme pískoviště,  houpačky, pocitový chodník, pečujeme o rostliny na záhonku..

Spolupráce s rodiči:

Rodiče pravidelně informujeme prostřednictvím nástěnek   a denních konzultací o tématu  a výsledcích  naší vzdělávací práce. Na požádání s nimi vedeme individuální rozhovory. Rodiče zodpovídají za to, že nám do školky předávají zdravé dítě.

 

Pravidla :

Děti seznamujeme s pravidly a snažíme se o jejich dodržování  po celý den:

  • Neubližujeme
  • Mluví jen jeden
  • Vše má své místo-uklízíme
  • Pomáháme si

Záměry pro letošní rok:

*začlenění nově příchozích dětí a vytváření pocitu bezpečí

*snažit se o stmelení kolektivu a dodržování společně vytvořených pravidel

*Zvládnutí asertivního chování, respektování jeden druhého

*upevňování základních hygienických návyků u nových dětí

*pravidelně zařazovat tělovýchovné chvilky

*dbát na dostatečný pohyb venku

*při řízených činnostech preferovat individuální přístup k dítěti

*rozvíjet děti ve všech oblastech  dle jejich možností a schopností, návaznost na předchozí zkušenosti, rozvoj logického myšlení, paměť , postřeh, motorika

*dbát na dodržování pitného režimu

*V součinnosti s rodinou vytvářet optimální podmínky pro všestranný rozvoj

*Rozvoj povědomí o mezilidských morálních hodnotách