Zápis do mateřských škol v Písku

8. Duben, 2024

Termín zápisu do mateřských škol pro školní rok 2024/2025: čtvrtek 2.května 2024 od 13:00 do 17:00hodin, pátek 3.května 2024 od 13:00 do 17:00 hodin.

Pro děti narozené od 1.září 2018 do 31.srpna 2019 (předškolní děti)je zápis povinný za předpokladu, že mateřskou školu ještě nenavštěvují. Do mateřských škol budou zapisovány děti narozené v době od 1. září 2018 do 31.srpna 2021, které nyní mateřskou školu nenavštěvují. Rodiče dětí narozených v období od 1. září 2021 do 31.srpna 2022 podají žádost o přijetí za předpokladu, že budou mít zájem umístit dítě během školního roku 2024/2025 do mateřské školy.

K zápisu je nutno přinést  rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče, potvrzení od praktického lékaře pro děti a dorost.

Přihlášky podávané mimo termín zápisu budou vyřízeny podle kapacitních možností mateřských škol, netýká se předškoláků. Vymezením školských obvodů není dotčeno právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě mateřskou školu podle svého uvážení. Děti s vadou řeči a komunikace mohou být na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení přijaty do speciální logopedické třídy u nás v 13. mateřské škole.