Výsledky zápisu do 13.MŠ pro školní rok 2022/2023

19. Květen, 2022
         Základní škola Jan Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
Seznam dětí, přijatých  do 13. MŠ Písek, Tř. Přátelství 2065 – šk. rok 2022-2023
Registrační číslo Rozhodnutí Registrační číslo Rozhodnutí
1/2022, přijat/a 29/2022, přijat/a
2/2022, přijat/a 30/2022, nepřijat/a
3/2022, přijat/a 31/2022, přijat/a
4/2022, nepřijat/a 32/2022, přijat/a
5/2022, přijat/a 33/2022, přijat/a
6/2022, přijat/a 34/2022, nepřijat/a
7/2022, nepřijat/a 35/2022, přijat/a
8/2022, přijat/a 36/2022, přijat/a
9/2022, nepřijat/a 37/2022, přijat/a
10/2022, přijat/a 38/2022, přijat/a
11/2022, nepřijat/a 39/2022, přijat/a
12/2022, nepřijat/a 40/2022, přijat/a
13/2022, přijat/a 41/2022, nepřijat/a
14/2022, pozastaveno 42/2022, přijat/a
15/2022, přijat/a 43/2022 přijat/a
16/2022, přijat/a 44/2022, nepřijat/a
17/2022, přijat/a 45/2022, přijat/a
18/2022, pozastaveno 46/2022, nepřijat/a
19/2022, nepřijat/a 47/2022, přijat/a
20/2022, přijat/a 48/2022, přijat/a
21/2022, přijat/a 49/2022, přijat/a
22/2022, přijat/a 50/2022, přijat/a
23/2022, nepřijat/a 51/2022, přijat/a
24/2022, přijat/a 52/2022, přijat/a
25/2022, nepřijat/a 53/2022, nepřijat/a
26/2022, nepřijat/a 54/2022, přijat/a
27/2022, nepřijat/a 55/2022 přijat/a
28/2022, přijat/a
Tento seznam je zveřejněn na vchodu do 13. mateřské školy a na webových stránkách školy www.zsjanahusa.cz
V Písku dne: 20.5.2022
Mgr.Jan Adámek, ředitel školy