Upozornění pro rodiče

1. Prosinec, 2020

Vážení rodiče,

chceme Vás upozornit, že se v naší MŠ vyskytla nákaza Covid 19 u p. učitelky.   Dle nařízení KHS půjdou do karantény děti z oranžové třídy, přítomné v MŠ od 25.11. do 30.11. Karanténa trvá do 10.12. a ukončena by měla být negativním výsledkem testu. Dále se karanténa vztahuje na pedagogy v oranžové třídě a vedení MŠ.

Vzhledem k nastaveným opatřením, ostatní třídy budou fungovat v normálním režimu dále. Prosíme, věnujte pozornost zdravotnímu stavu dětí a případné potíže konzultujte se svým pediatrem a informujte neprodleně MŠ.

Věříme, že vše proběhne bez dalších komplikací.