Tříkrálová koleda

18. Leden, 2022

Již několik let se děti z naší MŠ zapojují do Tříkrálové sbírky organizované Charitou  Písek.

Děti tak mohou přímo získat krásný pocit při rozdávání radosti, požehnání a získat i drobný příspěvek do zapečetěných kasiček na pomoc lidem v nouzi.

Za dodržení epidemických opatření a hygienických doporučení tak naši malí koledníci vyrazili s písničkou do okolí MŠ. Rozdávali dobro, požehnání a podle informace Charity Písek se podařilo do kasiček vybrat  5 686 Kč.

Děkujeme koledníčkům i všem dobrým lidem, které jsme potkali a potěšili.