Strašidelný den

31. Říjen, 2023

Strašidelný den v naší školce bereme jako příležitost, kdy si můžeme užít trochu legrace jinak, než je u nás zvykem. Naše červená třída plná předškoláků zrovna takový den zažila. Děti si přinesly pěkné kostýmy, vyrobily si strašidláčky, dlabaly dýně a hrály různé hry. Na závěr zábavného dopoledne si tradičně děti zatančily na strašidelnou hudbu a pochutnaly si na sladké odměně. Děkujeme rodičům za darované dýně i za sladkou odměnu, také za pomoc při vytváření kostýmu pro vaše děti.