Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/21

18. Květen, 2020
         Základní škola Jan Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725
Seznam dětí, přijatých  do 13. MŠ Písek, Tř. Přátelství 2065 – šk. rok 2020-2021
Registrační číslo Rozhodnutí Registrační číslo Rozhodnutí
 13.MŠSŘ-1/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-28/2020 nepřijat/a
 13.MŠSŘ-2/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-29/2020 přijat/a
 13.MŠSŘ-3/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-30/2020 nepřijat/a
 13.MŠSŘ-4/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-31/2020 přijat/a
 13.MŠSŘ-5/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-32/2020 přijat/a
 13.MŠSŘ-6/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-33/2020 nepřijat/a
 13.MŠSŘ-7/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-34/2020 nepřijat/a
 13.MŠSŘ-8/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-35/2020 přijat/a
 13.MŠSŘ-9/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-36/2020 nepřijat/a
 13.MŠSŘ-10/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-37/2020 přijat/a
 13.MŠSŘ-11/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-38/2020 přijat/a
 13.MŠSŘ-12/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-39/2020 nepřijat/a
 13.MŠSŘ-13/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-40/2020 nepřijat/a
 13.MŠSŘ-14/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-41/2020 nepřijat/a
 13.MŠSŘ-15/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-42/2020 přijat/a
 13.MŠSŘ-16/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-43/2020 přijat/a
 13.MŠSŘ-17/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-44/2020 nepřijat/a
 13.MŠSŘ-18/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-45/2020 přijat/a
 13.MŠSŘ-19/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-46/2020 přijat/a
 13.MŠSŘ-20/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-47/2020 nepřijat/a
 13.MŠSŘ-21/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-48/2020 přijat/a
 13.MŠSŘ-22/2020 přijat/a  13.MŠSŘ-49/2020 přijat/a
 13.MŠSŘ-23/2020 nepřijat/a  13.MŠSŘ-50/2020 nepřijat/a
 13.MŠSŘ-24/2020 přijat/a
 13.MŠSŘ-25/2020 nepřijat/a
 13.MŠSŘ-26/2020 nepřijat/a
 13.MŠSŘ-27/2020 přijat/a
Tento seznam je zveřejněn na vchodu do 13. mateřské školy a na webových stránkách školy www.zsjanahusa.cz
V Písku dne: 18.5.2020
Mgr.Jan Adámek, ředitel školy