Aktuální informace:

Vážení rodiče, prosíme o seznámení se s opatřeními k zahájení nového školního roku. Organizační zajištění provozu 13.Mateřské  školy v novém školním roce. Výchozím dokumentem je manuál MŠMT k provozu škol a školských zařízení  ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19 https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari MŠ bude v plném provozu za zvýšených hygienických opatření. Děti a zaměstnanci nemusí mít roušky. Návštěvníci […..]