Oznámení o provizorním provozu

12. Leden, 2021

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám výskyt onemocnění Covid 19 v MŠ u hlavní p.kuchařky. Od středy 13.1 do pondělí 18.1. jsou všechny p.kuchařky, vedoucí ŠJ a pan školník v karanténě a podstoupí PCR testy.

Abychom nemuseli školku zavírat z provozních důvodů  (není nárok na ošetřovné), budeme se snažit provoz stravování zajistit vlastními silami. Obědy budeme dovážet ze ZŠ Jana Husa, svačiny dětem připravíme, pitný režim zajistíme. Jídelníček bude změněn podle ZŠ. Prosíme Vás o pochopení provizorních řešení. V MŠ probíhá zvýšená desinfekce, větrání a dodržování hygienických pravidel.

Věříme, že to zvládneme a nebude muset dojít k úplnému uzavření MŠ z provozních důvodů a v MŠ nevyskytne se další nákaza.