Návštěva Domova pro seniory

13. Prosinec, 2023

Dnes jsme navštívili Domov pro seniory „ Světlo“. Připravili jsme si pásmo básniček a písniček ke zpříjemnění adventního času. Děti pak předaly seniorům anděly, které si společně s paní učitelkami připravily. Naučili jsme se, že pomáhat je úplně normální.