Informace k omezenému provozu od 1.září

28. Srpen, 2021

Vážení rodiče, milé děti,

Omezený provoz z důvodu rekonstrukce MŠ bude probíhat ve druhé budově- v prostorách oranžové a hnědé třídy.  Provoz je určen pro přihlášené děti. Ve středu 1.9. přicházejte do oranžové třídy. Podle počtu a složení dětí, budou děti následně rozdělené do tříd. Pro případ  vyššího počtu příchozích dětí máme k dispozici prostor v MŠ Sluníčko. Pro všechny příchozí platí epidemická opatření, stejně jako před prázdninami.

Protože naše suterénní prostory, včetně kuchyně, jsou ještě trochu staveniště, bude stravování zajištěno dovozem obědů ze ZŠ Jana Husa.

Z důvodu dočasně nefunčního internetového a telefonického připojení, využívejte k dotazům mobilní telefony- MŠ- 730 189 148 a Stravování- 730 191 181.

Moc děkujeme všem za pochopení a vstřícný přístup v omezení docházky dětí v době probíhající rekonstrukce. Odměnou nám bude 1.část krásně opravené a modernizované školky.

Těšíme se na Vás