Bubnování

18. Červen, 2023

Minulý týden jsme se přenesli mezi africké kmeny a prožili dopoledne v rytmu bubnů. Společně jsme si v kruhu zabubnovali na afrických bubnech, zatančili v jejich rytmu.

Na závěr relaxovali při písničce šamana. Byl to zážitek i pro naše nejmenší, i pro letošní školáky.