Beseda s Policií ČR

26. Květen, 2024

V rámci preventivního programu si ve středu 15.5. děti z naší MŠ vyslechly zajímavou besedu s Policií ČR. Seznámily se nejen s prací Policie, ale také se dozvěděly důležité informace pro svoji osobní bezpečnost v silničním provozu. Velký ohlas měla praktická ukázka policejních pomůcek 🙂 děkujeme tímto naší Policii.