Hnědá třída

HNĚDÁ TŘÍDA  

Naše krédo:

Dětská duše je jako nepopsaná stránka v knize.

Jen na nás záleží, jaký příběh do této knihy napíšeme…

A to konkrétně znamená, že:

Všem dětem chceme ukázat malé krůčky k velkému poznání. Ve všech dětech chceme zanechat krásné vzpomínky na  školkové dny. Každé dítě bereme jako osobnost a individualitu a podle toho k němu přistupujeme.

 

Cíle a záměry naší MŠ :

(Co z nich vyplývá pro naší třídu)

 • Pocit bezpečí v prostředí třídy i celé MŠ.
 • Respektování fyziologických potřeb dítěte.
 • Poskytovat dostatek podnětů a materiálu pro rozvoj dítěte ve všech směrech.
 • Poskytovat dětem sociální vzor, jazykový rozvoj.

 

Charakteristika prostředí a konkrétních podmínek třídy:

Učitelky:     Blažena Mikulenková  a Radka Vlčková

Umístění třídy:    

 • Třída se nachází v 1. patře vedlejší budovy.
 • K dispozici je samostatná místnost užívaná jako tělocvična, herna a pro odpolední odpočinek.
 • Prostorná třída s dětskou kuchyňkou a pokojíčkem.

Počet zapsaných dětí : 

 • 24 dětí (děvčat 12, chlapců 12)

Věkové složení :

 • 6-7 let-5dětí, 5– 6 let 15 dětí, 4– 5 let  4dětí

 

Specifické zaměření třídy

(co je pro naší třídu typické)

 • Nenásilné začlenění nově příchozích dětí z jiných tříd na začátku roku do kolektivu.
 • Adaptace na prostředí, stmelení kolektivu.
 • Začlenění do pohybových činností, umožnění dětem co nejvíce pohyb venku, sportovního vyžití.
 • Vytváření a upevňování hygienických návyků a sebeobsluhy.
 • Čištění zubů- starší děti od září
 • Zaměření na tvořivost dětí, na upevnění výtvarných a pracovních návyků, správné držení tužky a nůžek.
 • Vytváření klidné a příjemné atmosféry ve třídě.
 • Prostor pro rozhovor a komunikaci s dětmi, společné řešení případných problémů.
 • U starších dětí používání příboru , mladší děti od 2.pololetí

Systém hodnocení třídy:

 • Hodnocení do portfolií.
 • Týdenní hodnocení VVP.
 • Hodnocení integrovaných bloků.
 • Slovní hodnocení s dětmi během dne.

Organizace denního provozu třídy

(jak to u nás chodí)

 • Provoz naší třídy je od 6.45, do 15,45, poté jsou děti s ošacením převáděny a spojovány podle rozpisu každý den do jiné třídy ,kde provoz MŠ v 16.45 končí.
 • Scházení v naší třídě probíhá od 6.45 do 8.30, kdy jsou volné hry dle výběru dětí. Učitelka je v některých případech aktivním účastníkem her, radí jim a hraje si s nimi, individuálně s nimi pracuje.
 • Po úklidu hraček vytvoříme komunitní kruh, kdy si povídáme o zážitcích, přivítáme se a povíme si o plánovaných činnostech dne.
 • Po ranních hrách jsou zařazeny TV chvilky buď samostatně, nebo jsou součástí činností v průběhu dne
 • Společně svačíme zhruba od 9.00, svačinu si děti berou sami, pití nalévají učitelky, s prostíráním na stoly pomáhají vybrané děti.
 • Řízená činnost probíhá zhruba od 9.15, některé výtvarné a pracovní činnosti probíhají individuálně již v průběhu ranních her.
 • Pobyt venku je zařazen od 9.45 do 11.45
 • Obědváme od 11.45 do 12.30. Děti do jídla nenutíme, ale motivujeme je k ochutnávání, jídlo si mohou přidat.
 • Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. Děti mají své hrnečky, které si na tácu otočí a sami si mohou během dne pití nalévat z připravené konvičky, mladším dětem pomáháme.
 • Odpoledne děti odpočívají od 12.30 do 14.00, před spaním posloucháme pohádku nebo relaxační hudbu.
 • Odpolední činnosti si děti sami volí, v případě pěkného počasí probíhají venku.
 • O mimořádných akcích a dnech jsou rodiče informováni v dostatečném předstihu prostřednictvím nástěnek i osobního sdělení učitelkou.